22/03/2014


தகவல்:
கூகுள் நிருவனம் தனது Nexus வரிசையில் அடுத்ததாக Nexus 8 டேப்லடை வெளியிடும் என்றும், அதில் 8.9 Inch திரை இருக்கும் என்ற தகவலும் கசிந்துள்ளது...

POSTED BY 

Unknown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright @ 2014 Tamil Android ( சங்கம்).