18/03/2014

நீங்கள் ரசித்து விளையாட ஒரு கேம் Zombie Highway


Game பிரியர்கள்ளுக்கான அற்புதமான game!!

இறந்து போன உடல்கள் மிண்டும் உயிர் பெற்று ,உங்களை போக விடாமல் தடுக்கும் ...
உங்களுடன் இருப்பது ஒரு car (Cars will unlock if you complete a mission) ,,ஒரு gun(more guns will unlock if you complete missions )...
உங்களால் எவ்வளவு துரம் தாக்கு பிடிக்க முடியும் ??
Game விளையாடாதவர்கள் கூட இதை விளையாடினால் அடிமையாகிவிடுவர் !!!
Game features::--------
1.) 4 கார்கள் ..,ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் !!
2.) நிறைய weapons..
3.)Good graphics...

Requirements::---------->
அனைத்து Androidகளில் வேலை செய்யும் !! 


PLEASE CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS GAME
Enjoy!!


இப்படிக்கு ,shyam

Unknown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright @ 2014 Tamil Android ( சங்கம்).